خانه اخبار استانی نماینده مجلس: شهرک پتروشیمی در دشتستان اجرایی می‌شود