خانه اخبار ویژه نماینده مجلس: کسانی که در دولت‌های گذشته کفن‌پوش می‌شدند، امروز سکوت کرده‌اند