خانه اخبار ویژه نویدکیا پیش از دیدار با استقلال درباره ی نکونام چه گفت؟