خانه اخبار استانی نگرانی از شیوع یک آفت در نخلستان‌های جنوب