خانه اخبار استانی فرمانده فراجا در بوشهر: تا ۲ سال آینده فشار معیشتی از روی کارکنان پلیس برداشته می‌شود