خانه اخبار استانی هشدار وزارت بهداشت: تعیین سهمیه داروخانه ها با توجه به وضع حجاب کارکنان!