خانه اخبار استانی همایش حماسه «زنان لرده» در بوشهر برگزار شد + عکس