خانه اخبار ویژه رهبر انقلاب: همه باید در انتخابات شرکت کنیم