خانه اخبار ویژه همه روسای مجلس، کاندیدای ریاست جمهوری شدند؛ یک برنده و ۵ بازنده + تصاویر