خانه اخبار مهم هواشناسی بوشهر: افزایش گرما/ درخواست وزیر بهداشت برای تعطیلی