خانه اخبار استانی هواشناسی: وضعیت جوی بوشهر آرام می‌شود