خانه اخبار ویژه سرمربی تیم ملی سوریه درباره‌ ایران چه گفت؟