خانه اخبار ویژه واکنش اوسمار به غیبت علیرضا بیرانوند در ترکیب پرسپولیس