خانه اخبار ویژه واکنش خاتمی به اظهارات روحانی: همین حرف را بایدن می‌گوید