خانه اخبار ویژه واکنش روزنامه اطلاعات به اظهارات پناهیان: اگر قبلا با او برخورد می شد امروز گوشت پیامبر و علی را تلخ نمی کرد