خانه اخبار ویژه واکنش عجیب آرتتا به دعوای بازیکنانش: دوست دارم!