خانه اخبار ویژه واکنش وزیر به معدل پایین دانش‌آموزان؛ مگر حاصل عملکرد دولت است!