خانه اخبار ویژه وحشی شدن قاتلی که پای چوبه دار بخشیده شد+عکس