خانه اخبار ویژه وزیر ارشاد: بعضی وزرا در حیاط دولت از آن بغل می‌روند که با خبرنگاران روبرو نشوند