خانه اخبار ویژه وزیر ارشاد: ۹۴ درصد مردم سوگوار اتفاق اخیر هستند