خانه اخبار ویژه وزیر اطلاعات:آمریکا به دنبال یک آتش بس آبرومندانه برای صهیونیست‌هاست