خانه اخبار ویژه وزیر کار: حداقل حقوق و دستمزد کارگران را دولت تعیین نمی‌کند