خانه اخبار استانی وضعیت فاضلاب عالیشهر نیازمند نگاه ویژه مسئولان