خانه اخبار ویژه وضعیت مصدومان پرسپولیس برای دیدار با سپاهان