خانه اخبار ویژه عباس عبدی: کم‌کم باید برای درمان به کشورهای همسایه برویم!