خانه اخبار استانی وعده رییس شورای شهر: تا پایان سال کوچه خاکی نداریم