خانه اخبار ویژه وقتی قیمت گوشت شتر هم نجومی می‌شود!