خانه اخبار ویژه وقوع انفجار در مسجد شیعیان افغانستان+تصاویر