خانه اخبار ویژه ویدئو/ آغوش گرم پزشکیان و قاضی‌زاده پس از طوفان امروز