خانه اخبار ویژه ویدئو/ تشکر پزشکیان از سید محمد خاتمی