خانه اخبار استانی ویدئو/ شرکت پیرمرد ۱۰۷ ساله گناوه ای در انتخابات