خانه اخبار ویژه ویدئو/ ظریف: مردم را بیچاره کرده‌اید؛ چه می‌خواهید از جان این مردم؟