خانه اخبار ویژه ویدئو/ پزشکیان: مطمئن باشید زد و بند نخواهیم کرد