خانه اخبار ویژه ویدئو/ پزشکیان: من بدون پول کار کردم و کارنامه دارم