خانه اخبار ویژه ویدئو/ کوهنوردان در جستجوی بالگرد حادثه دیده رئیس جمهور