خانه اخبار ویژه ویدئو/ گورخر با سرعت حیرت‌انگیز از دست شیر فرار کرد