خانه اخبار ویژه ویدیو/ آتش گرفتن خودرو‌ها از شدت گرمای هوا