خانه اخبار ویژه ویدیو/ حضور حامد شاکرنژاد قاری مطرح در مراسم تشییع رئیسی و همراهانش