خانه اخبار ویژه ویدیو/ پزشکیان می‌تواند صدای اکثریت بزرگی باشد