خانه اخبار ویژه پاری‌سن‌ژرمن، بارسلونا را حذف کرد؛ پایان تلخ اتلتیکو