خانه اخبار استانی پایگاه امداد و نجات «جم» افتتاح شد + عکس