خانه اخبار ویژه پرسپولیس با جانشین یحیی گل‌محمدی تماس گرفت