خانه اخبار ویژه پزشکیان به رادان: اجازه نمی‌دهم کسی برای بانوان مزاحمت ایجاد کند + عکس