خانه اخبار ویژه پزشکیان خطاب به زاکانی: شما یا جای خدا نشسته‌اید یا جای مردم + فیلم