خانه اخبار ویژه فایننشال تایمز: پزشکیان همه احتمالات را زیر و رو کرده است