خانه اخبار ویژه پزشک متخصص، همسرش را با سم به قتل رساند+عکس