خانه اخبار ویژه پس‌لرزه نامه جنجالی دولتی‌ها؛ ماجرای یک مشورت مومنانه!