خانه اخبار استانی پلیس راه: تصادفات بوشهر ۶۰ درصد کاهش یافت