خانه اخبار استانی پلیس فتا: دستگیری سرشاخه مروج فساد در بوشهر