خانه اخبار ویژه پنالتی پرسپولیس و اخراج ستاره ذوب‌آهن درست بود؟